Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Wie is Anna Maria Janssen uit Balgoy?

Een nieuwe website voor Pagus Balgoye
De website van Pagus Balgoye, de heemkundekring van Balgoy, heeft sinds vandaag een nieuwe look. Door de griepepidemie wat vertraagd, kon toch afgelopen middag de vernieuwde website online gaan. De "oude" website was aan vernieuwing toe; de wens was om een meer dynamische website te maken met meer actuele informatie van o.a. de Facebookpagina van de heemkundekring en meer mogelijkheden tot interactie. Er is o.a. ook een contactpagina toegevoegd, waarmee de mogelijkheid wordt geboden om commentaar te leveren of vragen te stellen. Nog geen twee uur later komt de eerste vraag al binnen. Het betreft dames die geboren zijn in Balgoy in de 18e en 19e eeuw.
Een nieuw bericht via het contactformulier
Hendrina van Hoogstraten, dochter van Johanna Lamers, die de dochter is van Anna Maria Janssen. De vraag is: "wie was de moeder van Anna?"
Waar in eerdere berichten het gebruik van Bevolkingsregister en Burgerlijke Stand werden beschreven, zullen in dit geval de DTB-boeken van Balgoy uitsluitsel moeten geven, omdat het de 18e eeuw betreft. We kijken in www.genver.nl of het Balgoyse Doopboek van 1729 beschikbaar is en dat blijkt het geval te zijn.
In die periode is er niemand met de achternaam Janssen gedoopt in Balgoy. Er is wel een Anna gedoopt, dochter van Nicolaus Jansen (met één s) en Maria Jansen (ook met één s). De datum van de doop was 11 november. Dus ik denk niet dat dit de persoon is die we zoeken. Als het Anna Maria Janszoon betreft en de datum klopt, dan moet Anna Maria de dochter zijn van Joannes Ariens uit Keent en Joanna Dirks uit Balgoy. Deze Anna Maria werd gedoopt in Balgoy op 24-9-1729.
Overzicht van de dopen in 1729 uit het Doopboek van Balgoy
Detail: 24 7bris Bapta s Anna Maria filia jois Ariens ex keent et joanna Dirks
 ..... Rejnier Stevens et Hendrina janssens ex Balgoij
Anna Maria Jansen werd op 18 januari 1795 begraven in Balgoy.


De familienamen Hoogstraten en Lamers zijn niet onbekend in Balgoy en het patroniem Jansen is bijna zeker afgeleid van Joannes Ariens en ook die naam komt nog steeds voor in ons dorp. Ik ben benieuwd of andere Balgoyse mensen nog iets kunnen toevoegen aan deze zoekactie.
Laat onverlet dat deze zoekactie een voorbeeld is van de nieuwe mogelijkheden van de website. 

Nextdoor - een leukere en wellicht veiligere buurt met nieuwe buurtapp

Nextdoor is een van oorsprong Amerikaanse app die buurten meer mogelijkheden geeft om met elkaar te communiceren. Vier jaar geleden gestart en begin deze week in Nederland gelanceerd. Er zijn al meer dan 100 buurten gevormd en het aantal loopt snel op. Kan zo'n concept ook iets zijn voor onze buurt?
Uitnodiging in de brievenbus
Mark wil het proberen. Vanmorgen ontving ik van hem een uitnodiging in de brievenbus en ik heb geen minuut getwijfeld. Heb me meteen aangemeld.
Nextdoor is een alternatief voor de buurtgroepen van WhatsApp die je overal in Nederland vindt (behalve dan hier in mijn buurt). De vraag was dus of ik de besloten buurtapp Nextdoor wilde gebruiken om te communiceren met en over onze buurt; dus om advies vragen, buurtfeest organiseren, spullen lenen, weggeven of zoeken naar een weggelopen huisdier. Inmiddels heb ik een eerste indruk van de app en heb ik een redelijk idee gekregen van de mogelijkheden – en van de mogelijke valkuilen.
Niet alleen urgente berichten
Buurten in de omgeving
Eén van die valkuilen van Nextdoor is de potentiële overload aan niet-relevante berichten. Standaard krijg je niet alleen meldingen van je eigen buurt te zien, maar ook van andere Wijchense buurten; bijvoorbeeld Abersland, Kraaijenberg en Bikkelkamp zijn ook een buurtgroep begonnen. Standaard staat alles ingeschakeld en je zult zelf in de instellingen moeten duiken om meldingen van andere buurten uit te zetten. Voor sommige mensen kan dat net iets te veel gedoe zijn.
Daar komt bij, dat Nextdoor niet alleen bedoeld is voor urgente berichten over verdachte personen en inbraken. Je kunt er ook spullen aanbieden of zelfs reclame maken. Dat kan al snel leiden tot een facebook-achtige app. Tegelijkertijd kan dat voor sommigen ook een reden zijn om Nextdoor te gaan gebruiken.
Wat is Nextdoor? Nextdoor is een besloten netwerk via een app. Toch is er een verschil met de buurtgroepen van WhatsApp: bij die groepen kun je niet zien welke andere groepen er zijn en kun je ook niet meekijken in andere buurten. Bij Nextdoor is de opzet iets anders, al is het aanvankelijk net zo gesloten. Pas op uitnodiging van een buurtgenoot mag je meedoen en je kunt dan meteen zien wat er in andere buurten te doen is. De berichtjes blijven dus niet beperkt tot jouw eigen buurt, want ook anderen kunnen meekijken. Wil je toch dat maar een beperkte groep mensen jouw bericht kan lezen, dan is het verstandiger om een privébericht te sturen of een kleinere groep aan te maken.
De insteek van Nextdoor is ook iets anders dan die van de WhatsApp-groepen, die vooral op het voorkomen van inbraken zijn gericht. Bij Nextdoor gaat het in eerste instantie om positieve interactie met buren.
Als je een uitnodiging krijgt, wordt je ook meteen gevraagd anderen uit te nodigen. Nu zit ik nog in een pilotbuurt. Mijn buurt wordt pas definitief als minstens 10 mensen lid worden en binnen 21 dagen hun adres verifiëren. Nu snap ik ook de nadruk wel die Nextdoor legt op het uitnodigen van al die buren: als je niet voldoende buren optrommelt vervalt je buurtgroepje weer.
Op de website van Nextdoor kun je zien of jouw buurt al beschikbaar is, door je huisadres en e-mailadres in te vullen. Daarmee heeft Nextdoor wel meteen jouw gegevens en bovendien willen ze graag je interesses, hobbies, functie en andere persoonlijke details weten, zoals dat ook met Facebook het geval is. Dat gebeurt onder het mom van ‘dan weten buren ook wie jij bent’, maar hou er rekening mee dat die gegevens voor Nextdoor ook best interessant zijn. In de privacy-verklaring van Nextdoor staat overigens: ‘We delen nooit je gegevens met adverteerders’ (maar ze kunnen de data dus wel zelf analyseren).
Een buurtnetwerk heeft iets onschuldigs en sympathieks en je gaat uit van goede bedoelingen van alle deelnemers, maar de standaardinstellingen om te delen zijn nogal ruim. Ook mensen van buiten de buurt kunnen zien op welk huisnummer jij woont. Als je vergeet om je profiel af te sluiten voor mensen buiten de buurt, moet je beseffen dat je daarmee risico’s loopt. Je kunt ook blokkeren dat anderen je huisnummer kunnen zien, maar aan de hand van het kaartje (en de huisnummers van mensen die nog geen lid zijn geworden) is vrij gemakkelijk te achterhalen om welk huisnummer het gaat. Nextdoor heeft gelukkig wel als beleid dat je je echte naam moet gebruiken. Ook wordt je adres geverifieerd, zodat Nextdoor zeker weet dat jouw straatnaam en huisnummer kloppen. Je mag geen fantasiegegevens invoeren.
Mijn eerste indruk is dat Nextdoor een positieve insteek heeft: niet alleen berichten van ongeruste ouders en mensen die ‘verdachte personen’ zien lopen, maar ook de mogelijkheid om tips uit te wisselen en om over andere zaken te communiceren met de buurt. Aanbellen of gewoon effe langs lopen kan natuurlijk nog steeds, maar we zijn allemaal druk en als we een keer samen willen overleggen is een gemeenschappelijk moment vaak moeilijk te vinden. Bovendien is een wakend oog voor de buurt toch ook wel handig!

Pluspunten:
  • Makkelijk buurtcontact
  • Goed alternatief voor WhatsApp-groepen, als die nog niet bij jou in de buurt zijn
  • Rustig uiterlijk van de app, daardoor erg overzichtelijk
  • Positieve instelling met evenementen en buurtactiviteiten, niet alleen meldingen over verdachte zaken
  • mogelijkheid voor privéberichten
  • De Nextdoor buurtapp is beschikbaar voor Android en iPhone
Minpunten:
  • Standaard-instellingen zijn erg open, daardoor loop je privacy-risico's
  • De app verzamelt nogal wat persoonlijke info (de verleiding om te delen is groot, omdat het onschuldig lijkt)
  • Amerikaans bedrijf, daardoor geen Europese privacy-garanties
  • Standaard staan alle buurten aangevinkt, waardoor je nogal wat niet-relevante meldingen krijgt (uitschakelen moet handmatig)

Wie was wie en waar was wat? Het gebruik van Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister.

Naar aanleiding van een eerdere blog over een nieuwe boerderij in Den Holdschen Hoek begin 19e eeuw kreeg ik veel vragen over hoe de informatie verkregen was. Met andere woorden welke bronnen werden gebruikt om de gegevens over deze Balgoyse boerderij en zijn bewoners te vinden.
Boerderij in Den Holdschen Hoek
(bron: bedenbreakfast.nl)

Zoals ook al uitgelegd op een werkavond van heemkundekring Pagus Balgoye (1) was het uitgangspunt bij die zoektocht niet verschillend van elk ander genealogisch onderzoek en begint altijd dicht bij huis. Probeer zoveel mogelijk gegevens uit je geheugen op te diepen en raadpleeg mensen die de betreffende plek of mensen nog gekend hebben. Vooral oudere mensen uit de buurt of familieleden kunnen je waarschijnlijk nog veel vertellen. Ga bovendien op zoek naar bewaard gebleven documenten zoals trouwboekjes, geboortekaartjes, trouwkaarten, rouwkaarten, familieberichten uit kranten ed. om deze gegevens te controleren. Verder werd in dit specifieke geval alleen gebruik gemaakt van bronnen die digitaal beschikbaar waren, omdat het onderzoek in relatief korte tijd moest gebeuren.
Bidprentje Johanna "Hanneke" Lamers
(bron: "Geleefd Verleden", Ries van Haren)
Gerardus Lamers en Johanna Maria
Driessen zijn begraven op het
kerkhof in Balgoy
Van de huidige bewoners weten we dat ze in de boerderij zijn komen wonen in 2009 na een periode van leegstand. Daarvoor woonde Hanneke Lamers in de boerderij. In het boek "Geleefd Verleden" van Ries van Haren staat een gedicht over haar en haar ouders en is ook een bidprentje te vinden (2). Hierin staat dat Johanna "Hanneke" Lamers werd geboren in Balgoy in 1923 en overleed in Nijmegen in 2002. We weten ook dat ze in Balgoy is begraven, omdat ze vermeld is in het boek (2) en terug te vinden is op  Begraafplaatsen Online.
Om te weten te komen wanneer de boerderij gebouwd is heb je kadastrale gegevens nodig. Alleen zijn die niet digitaal beschikbaar vanuit thuis; daarvoor moet je naar het Gelders Archief in Arnhem. Alleen de oudste gegevens zijn thuis in te zien via de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Vanaf 1 januari 2016 is de collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832 raadpleegbaar en  daarbinnen onderverdeeld in 3 deelcollecties:  VerzamelplansMinuutplans  en Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT-bladen).
detail kadasterkaart (Minuutplan), Balgoij, Gelderland, 
sectie A, blad 01, 1811-1832
Het minuutplan van den Holdschen Hoek uit die periode is helder. De boerderij moest nog worden gebouwd. Met behulp van de OAT-bladen kunnen we wel vaststellen wie er in de al wel bestaande boerderijen woonden. In de Steeg (nu Houtsestraat) woonde op Het Hold, kadastraal nr. 26 Jacob de Bruijn (landbouwer), verder op de hoek, kadastraal nr. 32 Sebilla Loeffen (doorgestreept Francis Loeffen, landbouwer) en dan naar het oosten kadastraal nr. 70 Cornelis van den Anker (bouwman). We kunnen hieruit concluderen dat er voor 1832 nog geen huis stond op de plek waar Hanneke Lamers werd geboren. In de buurt stond wel een huis dat eigendom was van Cornelis van den Anker en een huis waar Sebilla Loeffen (ogenschijnlijk alleen) woonde. Hoewel er legio bronnen zijn om onderzoek mee te doen, kunnen we voor verder onderzoek vooralsnog volstaan met het Bevolkingsregister en de registers van de Burgerlijke Stand, die voor een groot deel digitaal beschikbaar zijn. Voor de meeste andere bronnen moet je naar een gemeente- of streekarchief (Raadpleeg op www.archiefnet.nl) of naar het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. 
Trouwakte Gerardus Lamers en Johanna Maria Driessen in 1922
Ons onderzoek start dus bij Hanneke Lamers, geboren te Balgoy op 7 juni 1923. In het boek van Ries van Haren vinden we ook dat zij de dochter was van Gradje Lamers en Moena Driessen. Met behulp van wiewaswie gaan we op zoek naar hun huwelijk. Gerardus Lamers en Johanna Maria Driessen zijn in 1922 getrouwd in Balgoy. Gerardus was toen al 51 jaar oud en zijn vrouw 42. In 1923 wordt hun enige kind geboren. In de trouwakte vind je ook de wederzijdse ouders terug. Vader van Gerardus was Francis Lamers, die in 1922 al is overleden. Hij was getrouwd met Johanna Jacoba Hendriks (die volgens overlevering Koosje heette). Zij was in 1922 nog wel in leven.
Op de GenVer website kunnen we vinden dat voor de gemeente Balgoy en Keent het bevolkingsregister 1860-1923 beschikbaar is (3).
Aanwezige akten Burgerlijke Stand en Bevolkingregister voor Balgoy (1)
Hierin is dan ook het gezin Francis Lamers en Johanna Jacoba Hendriks terug te vinden. Een groot gezin, zoals gebruikelijk in die tijd, met elf kinderen.
Onderste helft van blad 28 van Bevolkingsregister Balgoij (1860-1923) 
Detail blad 28
Als we naar de twee bovenste namen in het register kijken zien we dat Francis Lamers op 28 januari 1836 geboren werd in Balgoy en Johanna Jacoba Hendriks op 16 november 1843 in Velp, Noord Brabant. Met deze informatie kunnen we middels de akten van de Burgerlijke Stand de ouders van beide personen opzoeken.
Een ander opvallend detail op blad 28 van het Bevolkingsregister is, dat het adres in de betreffende periode werd veranderd van 5a naar 6. Dit heeft vanzelfsprekend als consequentie dat de buurwoning naar het oosten, van nr. 6 naar nr. 7 gaat. Het Bevolkingsregister geeft geen duidelijkheid over het moment van de nummeraanpassing; hiervoor zijn andere bronnen nodig.
In de geboorteakte van Francis Lamers vinden we dat hij niet, zoals in het Bevolkingsregister vermeld, werd geboren op 28 januari, maar op 1 februari 1836 "ten acht ure des 's avonds" en dat zijn ouders Johannes Lamers en Siebilla Loeffen zijn. Uit het Bevolkingsregister blijkt dat Johannes Lamers en Siebilla Loeffen ook in de Houtsestraat, Wijk A woonden, maar dan op nr. 5. Francis Lamers is dus naast zijn geboortehuis gaan wonen toen hij in 1866 trouwde, in een nieuwgebouwde boerderij op nr. 5a wat later nr. 6 is geworden.
Geboorteakte BS van Francis Lamers
(1) Presentatie "Balgoyse minse: wie was wie en waar was wat? Het gebruik van bronnen..", werkavond Pagus Balgoye 3-2-2016
(2) Geleefd Verleden, Balgoy in de 20e eeuw, Ries van Haren (2014)
(3) Bevolkingsregister van de gemeente Balgoy en Keent (1860-1923)
 

Totaal aantal bezoekers

Piet's Blog: Balgoyse mins v2.4.1

Volg mij per Email