Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Een veerpont tussen Balgoy en Keent 1938 - 1952


Eind jaren dertig van de vorige eeuw werden Balgoy en Keent van elkaar gescheiden door een bochtafsnijding van de Maas.


Voor de inwoners van beide leefgemeenschappen werd door het Ministerie van Waterstaat in 1938 een veerpont in de vaart genomen. Een verzoek vanuit de inwoners van Balgoy, om deze veerdienst gratis te maken, werd afgewezen. Het tarief voor volwassenen bedroeg 4 cent per overtocht. Wel mochten de schoolkinderen uit Keent tot 1940 gratis naar de overkant om naar school te gaan.

De veerpont voer tot eind 1944, vastgehouden aan een ketting tussen Balgoy en Keent, op en neer. Deze ketting zat verbonden aan grote oeverstenen. In de laatste dagen van de tweede wereldoorlog werd het veerpont vernietigd; het opnieuw in de vaart nemen bleek na de oorlog, om met name financiële redenen, niet haalbaar.


Wel werd er een roeiboot ingezet om mensen over te zetten tussen Balgoy en Keent. Deze “Rijksveerdienst” werd in 1952 opgeheven. Het veerhuisje is nog een tijdje blijven staan.

Op zaterdag 5 april 2014 werden twee veerpontsteenbankjes onthuld, vervaardigd met twee originele oeverstenen. De twee bankjes, een in Balgoy en de ander in Keent, vormen tezamen een monument dat de band tussen de beide dorpen, die eens een gemeente vormden, symboliseert.Feestelijke inzegening van de Mariakapel in BalgoyIn 2014 werd in Balgoy het 100-jarig bestaan gevierd van de "nieuwe" Johannes de Doperkerk op de hoek van de Boomsestraat en Hoeveweg. Bij zo'n jubileum hoort ook een cadeau; de contactraad van de geloofsgemeenschap lanceerde het plan om bij deze gelegenheid een Mariakapel te laten bouwen. Een kapelletje voor, door en van de Balgoyse mensen.

Begin 2015 werd met de bouw begonnen en op zondag 18 oktober werd de nieuwe Mariakapel in Balgoy feestelijk ingezegend. Het is een kapelletje geworden met een prachtig beeld van Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes. Voorafgaand aan de openingsplechtigheid was er een mooie, inspirerende en drukbezochte Mariaviering in de Johannes de Doperkerk voorgegaan door pastor Aloys van Velthoven en muzikaal opgeluisterd door het Gemengd Zangkoor en Mazing Joy.

In zijn overweging noemde pastor Aloys de spiritualiteit, de geestkracht van Lourdes die heel bijzonder is. Deze spiritualiteit kenmerkt zich door grofweg drie kernpunten:
  1. iedereen mag komen en iedereen is gelijk, 
  2. zorg en liefde voor mensen, 
  3. geen ingewikkelde theologie. 
Het zijn precies deze uitgangspunten die ook de Balgoyse gemeenschap kenmerken en die de ziel gaan worden van de nieuwe Mariakapel. Het is dus een Mariakapel geworden waarin alle Balgoyse mensen zich kunnen herkennen, een plek waar ze kunnen ontmoeten. Natuurlijk is iedereen er welkom, ook de passanten op de fiets op een mooie zomerdag of de Mariavereerders die speciaal naar Balgoy komen om te bidden en een kaarsje op te steken.

Na afloop van de viering in de kerk ging iedereen in processie naar de kapel, muzikaal begeleid door harmonie Kunst en Vriendschap.Bij de kapel aangekomen werd het Mariabeeld onthuld en de kapel ingezegend. Kinderen mochten daarna als eerste hun, tijdens de nevendienst gemaakte, blauw met witte bloemen bij Maria plaatsen, waarna iedereen de nieuwe kapel mocht bezichtigen en een kaarsje kon aansteken. De plechtigheid eindigde, zoals altijd in Balgoy, met koffie, iets lekkers en een gezellig samenzijn.


 
 

Totaal aantal bezoekers

Piet's Blog: Balgoyse mins v2.4.1

Volg mij per Email