Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Hoeve levert prins in dweiljoar

Niet Rudy van Haren, Theo Toonen, Joris Willems, Theo van Beuningen of Jeroen Gerrits wordt de nieuwe prins van Moasland. Nee, oud cafe-eigenaar Teun van Haren wordt de nieuwe prins, bijgestaan door adjudant Dirk van Gelder.
Bron: Facebookpagina Prins Teun D'n Urste
In januari 2012, na ruim dertig jaar café in de Hoeveweg, hielden Jeanne en Teun van Haren er mee op. Het laatste café in Balgoij, gelegen tegenover de kerk in de Hoeveweg, ging dicht. "Een afscheid met een lach en een traan" schreef de Gelderlander. Natuurlijk was stoppen niet leuk, maar het stoppen bracht ook nieuwe mogelijkheden. Werken in de horeca is geen vijfdaagse baan van negen tot vijf. Er zijn dan weinig mogelijkheden voor andere dingen, zeker niet in de weekenden. Nu, zonder het cafe, is dat anders en Teun (en ook het bestuur van cv de Moaslanders) grijpen de kans.
Het thema voor dit carnavalsjaar is daarmee ook snel gevonden. Het wordt het dweiljoar.
Mooi, want dat betekent dat we het vaandel dat de nieuwe overbuurman van Teun op zolder vond toen hij zijn nieuwe huis in de Hoeve betrok, weer zouden kunnen gebruiken. Gemaakt door Wim Verhoeven in 1999: Het verrassingsjaar van prins Marcel I. De carnavalsoptocht is dat jaar evenals andere jaren weer een spektakel. Mooi versierde wagens en grappig uitgedoste loopgroepen. Heel wat uren noeste arbeid, maar het resultaat mag er wezen. Behalve Kunst en Vriendschap, de Balgoyse muziekvereniging, die traditiegetrouw voorop loopt in de bonte stoet, is er dat jaar ook een dweilorkest van de partij. Het is dweilorkest de Parkse dweilers uit de Hoeve (insiders zullen de link naar de prins zeker snappen) met een prachtig vaandel, gebaseerd op het oude vaandel van de harmonie. Tip: Dit vaandel kan dit dweiljoar dus weer mooi gebruikt worden in de optocht!


Een landschapsbiografie van het Balgoyse cultuurlandschap


Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft, via de gemeente Wijchen, contact gezocht met enkele mensen in ons dorp om te proberen de identiteit van het dorp vast te stellen in de vorm van een landschapsbiografie. Hiertoe worden in principe vijf onderdelen onderzocht en geïnventariseerd, te weten oude kaarten, toponiemen en veldnamen, mondelinge geschiedenis, lokale natuur en huidig landschapsgebruik. Met hulp van enkele geïnteresseerde personen uit het dorp, zullen studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein (de grootste "groene" school van Nederland) in de periode november-januari proberen om tot deze biografie te komen. Een korte slag derhalve die zeker interessante gegevens en materialen zal opleveren. Vanwege het vernieuwende karakter van dit onderdeel is er ruime begeleiding vanuit de opleiding. Vanuit Landschapsbeheer zal er ook een begeleider zijn die in een vervolgfase gaat proberen om bepaalde onderdelen van de uitkomst van de biografie samen met vrijwilligers uit het dorp tot uitvoering te brengen.

Wat is een landschapsbiografie? Een landschapsbiografie beschrijft de levensloop van een cultuurlandschap. Hoe is het landschap in de loop der eeuwen veranderd en geworden tot het landschap van vandaag? Hoe veranderde het menselijke gebruik van het landschap in die tijd? Hoe beleefden mensen het landschap in verschillende perioden van de geschiedenis en welke betekenis kenden ze eraan toe? En welke betekenis heeft dit alles voor ruimtelijke vraagstukken in onze tijd? Dat zijn allemaal vragen die in een landschapsbiografie aan de orde kunnen komen. Cruciaal daarbij is, dat ‘landschap’ niet alleen iets tastbaars is, maar nadrukkelijk ook een sociale dimensie heeft, dus een duidelijke relatie heeft met mensen die er wonen. Dit verklaart ook de interesse van mijn kant.
Afgelopen vrijdag 8 november vond de eerste kennismaking plaats. 's Morgens was er een hartelijk welkom op een plek, waarvan we weten dat daar de oudste sporen van Balgoy zijn gevonden, de B&B van Ruud en Yvonne van Haren in de Holtsche Hoek. In de 13 eeuw of al eerder werd in deze buurt door het Kapittel van St. Jan al een grote herenboerderij of vroonhoeve gebouwd. Na de voortreffelijk verzorgde lunch werd een ronde door het dorp gemaakt, om een indruk te krijgen van Balgoy en de omgeving.
Het was een inspirerende startbijeenkomst met enthousiaste, gemotiveerde studenten, die aan de slag moeten met onze soms wat warrige inbreng over de ontwikkeling van het dorp Balgoy de laatste 60 jaar en zelfs daarvoor, verandering van agrarische bedrijven (kleine agrarische bedrijven verdwijnen),  over middenstand (er verdwijnen veel kleine bedrijfjes zoals smederij, bakkerij, winkels, cafés,tuinderij, transportbedrijf, benzinepomphouder en taxibedrijf), er komen bedrijven bij zoals champignonstelers, meer fruitteelt, varkenshouderij, de ruilverkaveling (verandering landschap: grotere percelen en veel heggen en slootjes verdwijnen, de boerderijen zijn nieuwbouw met grotere schuren erbij), over de maaskanalisatie, waardoor afsplitsing van kern Keent en over gemeentelijke herindelingen. Veel informatie, die in evenwicht moet worden gebracht, met de uitgangspunten om een bruikbare landschapsbiografie te maken. Ik kijk er naar uit. 

Totaal aantal bezoekers

Piet's Blog: Balgoyse mins v2.4.1

Volg mij per Email