Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Gevonden op zolderMarcel en Saskia Mattheijer zijn nieuwe Balgoyse minse, die op de Hoeve zijn komen wonen in het huis van Wim Verhoeven, na diens overlijden in maart 2012. Op de zolder vonden zij nog wat achtergebleven spullen, waaronder het voorwerp wat op de foto is te zien. Toen leden van de harmonie gisteren op bezoek waren vanwege de donateursactie, kregen zij het voorwerp mee, omdat duidelijk is dat het een Balgoy's vaandel moet voorstellen wat toe lijkt te behoren aan een muziekgezelschap of dweilorkest. Het kan bijna niet anders dan dat het "vaandel" door Wim Verhoeven is gemaakt.

Wim Verhoeven was een markante Balgoyse mens, die het dorp en zijn inwoners een gezicht heeft gegeven in de regio. Hij kon fanatiek verhalen schrijven, met name vele leuke wetenswaardigheden en anekdotes over Balgoy en de Balgoyse mensen.


Wim had een rijk geheugen en een grote fantasie, die wel eens in elkaar overliepen, maar dat leverde natuurlijk wel mooie verhalen op. Toen zijn schrijverstalent bekend werd, werd hij regelmatig gevraagd om stukjes of boekwerkjes te schrijven voor bv. de korfbalvereniging en de harmonie. Voor het boek “60 jaar harmonie Kunst en Vriendschap” werd Wim benoemd tot erelid van de harmonievereniging. Behalve schrijver was hij ook een knutselaar. Wat Wim bedacht kon hij ook maken en dat deed hij met heel veel plezier. Het vaandel is hiervan waarschijnlijk een mooi voorbeeld. Alleen is niet bekend bij welke gelegenheid of voor wie het werd gemaakt. Ook de leden van harmonie en drumband moesten gisterenavond het antwoord schuldig blijven. De "oprichtingsdatum" die erop staat is 1999 en de naam is "de Parkse Dweilers". Wie kent het verhaal achter dit "vaandel"??

Nostalgie: een muzikale rondwandeling in Balgoy

Morgenavond, donderdag 30 mei houdt traditiegetrouw harmonie Kunst en Vriendschap haar jaarlijkse donateursactie. Ook dit jaar zal een buitenconcert worden gegeven in de buurt van het dorpshuis (bij eventueel slecht weer zal het concert plaatsvinden in het dorpshuis). 
Aanvang van het concert is 19:00 uur en de harmonie en drumband zullen een selectie van lichte en gezellige zomeravondmuziek ten gehore brengen. Ook de blokfluitleerlingen zullen een optreden verzorgen. Het optreden zal in totaal ca. 45 minuten duren, waarna onze leden de donateurskaarten bij u thuis zullen aanbieden. U kunt vanzelfsprekend uw financiële bijdrage al doneren bij het dorpshuis.

Op deze manier wordt alweer enkele jaren de avond gevuld van de donateursactie; concert bij of in het dorpshuis en daarna gaan alle leden langs bij de Balgoyse mensen met de vraag of ze ook deze keer weer de vereniging willen steunen. Zo'n 250 adressen, waarbij je de mensen die niet meedoen op de vingers van een hand kunt tellen. Natuurlijk is de harmonie blij met deze steun vanuit het dorp. Het bevestigd ook dat er nog steeds een plek is voor een muziekvereniging en dat het opluisteren van culturele evenementen ook in deze tijd nog wordt gewaardeerd. Jammer dat de klassieke muzikale rondwandeling door het dorp niet meer lukt, vanwege de toegenomen gemiddelde leeftijd van de leden. Ook harmonie Kunst en Vriendschap ziet de instroom van jeugd afnemen. Nostalgie? In ieder geval wel mooie herinneringen en mooie plaatjes: een Balgoyse muziekvereniging op de dijk (donateursactie in 2000).Geffen of Keent, het vervolg.....

Een paar jaar geleden had ik contact met Ruud Verhagen van heemkunde Vladeracken Geffen met het dilemma over de molen van Broeren, Keent of de Molen van De Kinderen in Geffen. Ruud was destijds erg druk met het schrijven van een boek over de horeca in Geffen, waarna een boek over de oorlog in Geffen volgde. Druk, druk, dus. Wel belangrijk, want mijn familie, de familie van Erp, was in de 18e en 19e eeuw actief in de Geffense horeca.

Ruud beloofde toen dat hij bij de familie De Kinderen navraag zou gaan doen of er nog oude foto's beschikbaar zijn. Dit heeft hij gedaan, maar zonder resultaat...

Wel heeft hij inmiddels een nieuwe foto van molen De Vlijt opgeduikeld, gemaakt in 1930.
Afbeelding
De bebouwing rondom de molen van Broeren in Keent is nog steeds onbekend. Op de foto hiernaast is er wel bebouwing te zien, maar het trapje ontbreekt en ook is er (zo te zien) geen steile molenberg (zoals op de foto met het gezin ervoor wel te zien is).

Op een andere foto, gemaakt voor 1930 (getuige het hoge spitse Angelustorentje op de kerk), is deze steile molenberg wel zichtbaar.

Al met al is er nog steeds geen hard bewijs te geven waar deze foto is gemaakt, helaas...

In 2010 werd in het Geffens Heemkundig Periodiek "Auw Neits" en in het blad van de historische vereniging Tweestromenland een publicatie geschreven over het hierboven beschreven dilemma. Meer hierover lezen, klik dan hier...


Afbeelding

Diosa promoveert naar 4e klasse!

Zondag 12 mei de belangrijke wedstrijd UNITAS – DIOSA aanvang 14.30 uur. Bij winst of gelijkspel speelt DIOSA voor het eerst in haar bestaan 4e klas KNVB. Kom daarom onze jongens steunen. De oproep van voorzitter Hans Willems was duidelijk. Hoewel ik in deze blog nog niet eerder aandacht heb geschonken aan het Balgoyse voetbal, maak ik deze keer graag een uitzondering. Promotie naar de 4e klasse is een stukje Balgoyse geschiedenis.
(bron: Unitas'28)
(bron: Unitas'28)
In een druk bezochte wedstrijd uit tegen Unitas'28 wist Diosa jammer genoeg het vijandelijke doel niet te vinden. Dat bleek uiteindelijk toch niet erg. Wel bleef het tot het bittere einde spannend. Door veelvuldig blessurebehandelingen lag het spel veel stil en scheidsrechter Reijbroek uit Wageningen liet bijna een kwartier naspelen, maar ook in deze extra speeltijd vielen er geen doelpunten. Om 5 over half 5 kwam het bevrijdende eindsignaal, waarna het feest kon beginnen. Het bleef dus uiteindelijk 0 - 0 waardoor Diosa naar de 4de klasse promoveert.
(bron: Geert Heijnen)
(bron: Geert Heijnen)

Afronding project Oude Maasarm Keent komt in zicht

In het najaar van 2012 heeft de Combinatie Keent de werkzaamheden aan de dijkring 36A rondom Keent afgerond. Op meerdere plaatsen zijn zogenaamde kleikoffers aangebracht ter versterking van de dijk. De drie moerassen aan de oostzijde van Keent zijn ook aangelegd. Hiermee zijn alle moerassen en hoogwatervluchtplaatsen aan de zuid- en oostzijde van Keent gereed. 

In de maanden oktober en november is het eerste deel van de geul ten zuiden van de brug naar Keent gegraven. Alle grond die hierbij vrijkwam, is vervoerd naar de veredelingshaven langs de Maas en is daar verwerkt (zie ook infoblad Zandveredeling). 

Op dit moment worden de laatste werkzaamheden verricht aan de hoogwatervluchtplaats aan de noordzijde van Keent en wordt de laatste hand gelegd aan de realisatie van de nevengeul langs de Maas aan de noordzijde van Keent. Dit werk is bijna afgerond. (zie foto). 


Planning: Naar verwachting verlaat de zandveredelingsinstallatie Keent voor de zomer na 3,5 jaar trouwe dienst. De zandwinning is dan afgerond en de haven die nodig was voor de zandveredeling kan worden gevuld met de grond die vrijkomt bij het graven van het laatste deel van de geul. Dat laatste deel – vanaf de zuidkant van Overlangel tot voorbij het oude veerhuis – wordt nu gegraven. De grond wordt weer getransporteerd over de zandbaan door de geul. Het project ligt daarmee prima op schema en verwacht wordt dat alle werkzaamheden eind 2013 af zijn gerond.

(Bron: www.keent.net - project Oude Maasarm Keent)

Van Balgoy naar Keent vice versa?

Wim, zoon van Johan de Bruijn en zijn tantes Marie (zwarte hoed), Cato (lichte hoed) en Jet.
De schipper is Naad of Gardus Bours?
Al weer een paar maanden geleden werd er een "foto onbekend" op de website van Pagus Balgoye geplaatst. Het is een kleine foto (8.5 x 5.5 cm) uit het archief van Wim Verhoeven. De informatie komt ook van Wim en is niet gevalideerd. Volgens Wim staan op de foto: "Wim, zoon van Johan de Bruijn en zijn tantes Marie (zwarte hoed), Cato (lichte hoed) en Jet. De schipper is Naad of Gardus Bours?"(met vraagteken van Wim). De vraag is wie de namen van de mensen kan bevestigen en weet wanneer de foto is gemaakt? Ook waar de foto is gemaakt is van belang. Als het voor de Maaskanalisatie is, dan zal het wellicht een overtocht zijn van Keent naar Grave, maar na de Maaskanalisatie, die eind dertiger jaren van de vorige eeuw werd afgerond, zal het bootje misschien tussen Keent en Balgoy hebben gevaren. Wie weet hier meer over te vertellen?

Un durpke an de Moas


Eind 2011 kwam een prachtig boekje uit, na vele uren werk door enthousiaste vrijwilligers. Het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) van Balgoy. Een dorpsplan op korte en langere termijn voor en door Balgoyse mensen. Mensen en een dorp om trots op te zijn. De tijd zal leren welke en hoe de plannen uit dit DOP gerealiseerd gaan worden. Hoewel iedereen in Balgoy het boekje in papiervorm heeft gekregen, wil ik het toch nog een keer digitaal onder de aandacht brengen, zodat we als Balgoyse mensen betrokken blijven. De leefbaarheid van de kleine kernen is sinds jaren ook een politiek thema. De gemeenteraad van Wijchen vindt het belangrijk dat wij, als inwoners van Balgoy actief betrokken zijn bij onze directe leef­ en woonomgeving. Doen dus!

De familie Jans in Balgoy

Hoewel veel van mijn vrije tijd wordt besteed aan heemkunde en harmonie in Balgoy, blijft er nog wel wat tijd over om samen met Ans, mijn vrouw, genealogisch onderzoek te doen naar onze familie. We hebben een soort van familie-website met gegevens uit het heden en verleden. De toegang is om privacy redenen helaas alleen voor leden.
Nu de generatie voor ons langzaam wegvalt, is het misschien een manier om contact te houden met onze families.
De website werd gemaakt met MyHeritage.com. Dat is een mooi systeem dat mensen in staat stelt een privésite te maken voor de familie, een stamboom te bouwen en familiefoto's te delen. Onze stamboom is op de MyHeritage site gepubliceerd! Er zijn op dit moment 2972 namen op onze familiesite. De vroegste gebeurtenis is geboorte van Jacob van Artevelde (Relatie na huwelijk: 28 stap (1290)). De recentste gebeurtenis is overlijden van Maria Johanna "Ria" Jans (Relatie na huwelijk: 5 stap (30 mrt 2013)).
Als voorbeeld wil ik hier enkele gegevens laten zien uit de stamreeks van Ans Jans, geboren in Balgoy en na veertien jaren in Grave gewoond te hebben, nu al weer meer dan twintig jaar terug in het ouderlijke huis aan de Hoeveweg in Balgoy. Ans is de dochter van Harrie Jans (geb. Balgoy 1912 en overl. Balgoy 2011) en Truus van Overbeek (geb. Gassel 1917 en overl. Nijmegen 1976). Harrie Jans was de zoon van Piet Jans (geb. Escharen 1880 en overl. Balgoy 1964) en Hanna Kersten (geb. Balgoy 1882 en overl. Balgoy 1966).

De foto is gemaakt bij gelegenheid van het 50-jarige huwelijksfeest van Piet en Hanna Jans-Kersten bij de kerk in Balgoy. Het bruidspaar staat links en in het midden Harrie en Truus Jans-van Overbeek met zonen Piet (rechts) en Tonnie (links). Dochter Ans is een van de bruidsmeisjes (4e van links).

Kasteel Florenstein, een verdwenen monument

“Was het vroeger een kasteel?
Of was het een onderdeel 
Van het aloude Balgoyse kasteel? 
Is er iets bekend? Niet veel! 
Wel lag het bij de Herreweg 
Met prima grond achter de heg 
Van 'n grondbezitter met veel florijn 
Misschien heet het daarom wel Florenstein
Lees meer.....

Gelezen op www.balgoy.nl
Bron: Hans Eerdmans - publicatie Wij in Wijchen 28-02-1999.

Raad van State buigt zich over varkensstal Balgoy

De Raad van State in Den Haag boog zich gisteren over het conflict tussen varkenshouder Theun Peters uit Balgoy en de gemeente Wijchen. Peeters kwam in november 2010 met het plan voor een stal voor tienduizend varkens, te houden op twee verdiepingen. De uitspraak volgt over enkele weken.
 

Totaal aantal bezoekers

Piet's Blog: Balgoyse mins v2.4.1

Volg mij per Email